חפש

  מידע ונתונים על ענפי הלול

  היקף הייצור של ענף הלול, שערכו נאמד בכ-5,315 מיליוני ₪ בשנה, מהווה כ-17% מכלל התפוקה החקלאית בארץ.

  סוג התוצרת

  מיליוני ש"ח

  אחוזים

  בשר פטם

  2,945

  55%

  בשר הודו

  675

  13%

  ביצי מאכל

  825

  15%

  שלוחות הרבייה

  870

  17%

  5,315

  100%

   

     בענף כ-3,500 מגדלים פעילים במשקים משפחתיים ובקיבוצים


  בשר פטם:

  • אומדן ייצור בשלוחת הפטם לשנה עומד על כ-480,000 טון
  • מס' מגדלים פעילים בענף כ-475
  • צריכה לנפש: כ-42 ק"ג לשנה (במונחי בשר מעובד)

  בשר הודו:

  • אומדן ייצור בשלוחת ההודו לשנה עומד על כ-90,000 טון
  • מס' מגדלים פעילים בענף כ-100
  • צריכה לנפש: כ-8 ק"ג בשנה (במונחי בשר מעובד)

  ביצי מאכל:

  • ענף ביצי מאכל מוסדר באמצעות מכסות אישיות בהיקף של 1,860 מיליוני ביצים לשנה. באזור הגליל מייצרים כ-65% מהיקף הביצים בישראל
  • מס' מגדלים פעילים בענף – כ-2,890
  • צריכה לנפש: כ-238 ביצים בשנה
  • מחיר ביצי מאכל מעוגן בצו מחירים.