חפש

    מצגות

    יום הביצה הבינלאומי התקיים ב 7.10.21 

    מוצגת לעיונכם מצגת מאת דן בכרך  - מדריך גידול עופות , רכז נושא קיימות בגידול עופות בנושא: הביצה בראי הקיימות

    הביצה בראי הקיימות - להפצה.pdf