חפש

  תפקידי המועצה לענף הלול
      
  המועצה לענף הלול פועלת על-פי חוק ומיוצגים בה כל הגורמים הקשורים בשלוחות הלול – מגדלים, משווקים, צרכנים, תעשייה ומשרדי הממשלה.
  אלה תחומי פעולתה העיקריים:


  ייצור ושיווק

  •  איסוף נתונים וניהול מאגר מידע עדכני
   • ריכוז, עיבוד וניתוח נתונים כמותיים וכספיים של כל השלוחות
   • ניתוח מגמות, עריכת תחזיות וסקירה על הענף
  •  תכנון וביצוע התכנון בשלוחות בהן הוא מתקיים
   • פינוי עודפי תוצרת לול כולל תמיכה ביצוא
   • ניהול קרנות ענפיות לוויסות הייצור והשיווק
   • הסדרת ייצור ביצי רבייה בהתאם להיקף הביקוש

  ביצי מאכל

  • אישור, ניוד והשבתת מכסות
  • בקרת פרגיות ומטילות
  • טיפול מרוכז בפינוי ביצי מאכל


  פטמים

  • אישור מכסות והיתרי גידול
  • תכנון וביצוע הסדרים לוויסות היקפי הייצור של תוצרת הלול
   • תיאום וניהול מו"מ בין הגורמים בענף - לייזום ולגיבוש הסדרים
   • פינוי עודפי ביצי רבייה
   • קליטת מלאי עופות קפואים

  פעולות נוספות

  • שמירה על השיווק באמצעות השיווק המאורגן
  • תשלום סובסידיה לאזור הגליל  – פטמים וביצים
  • פינוי מטילות שיצאו ממעגל הייצור
  • ריכוז הטיפול בביטוח לגידול עופות –  באמצעות קנט - הקרן לנזקי טבע בחקלאות


  פרסום וקידום מכירות

  • סקרי צריכה ועידוד הצריכה
  • השתתפות בתערוכות ובימי עיון וארגון כנסים
  • ידיעונים וסיכומים מקצועיים ליצרנים
  • פרסום באמצעות התקשורת לעידוד הצריכה
  • עידוד הצריכה בנקודות המכירה

  מחקרים

  • השתתפות במימון מחקרים, לשיפור תהליכי הייצור בכל השלוחות, המבוצעים על-ידי מוסדות המחקר שלהלן: אוניברסיטת ת"א, אוניברסיטת בן-גוריון, האוניברסיטה העברית בירושלים – הפקולטה לחקלאות, המכון הווטרינרי, המכון להנדסה חקלאית ומינהל המחקר החקלאי
  • מימון תצפיות שדה המבוצעות על-ידי יצרנים – בהדרכת שירותי ההדרכה במשרד החקלאות
  • סקרים –  לגבי תשומות ותפוקות בענף
  • הדרכה –  השתתפות במימון שירותי הדרכה ליצרנים

  בקרת איכות תוצרת

  • אכיפת תקנות המזון – ביצים (פיצו"ח)
  • ביקורת טריות הביצה ואיכותה –  בתחנות המיון ובנקודות המכירה
  • ביקורת בתחנות מיון ומחסני המשווקים

  בריאות העוף

  • מערכת בריאות העוף, המנוהלת על-ידי המועצה פועלת באמצעות שתי מעבדות הפזורות ברחבי הארץ, שעוסקות באבחון מחלות, בפיקוח ובמתן שירות קליני, לרבות פעולות למניעת מחלות והתפשטותן
  • מערכת זו פועלת על-פי הנחיות השירותים הוטרינריים