חפש

  מכרז מס' 2/20 הודעה על שינוי בתנאי המכרז והארכת מועד הגשה


  מכרז מס' 2/20 למכירת כלי רכב

  הודעה על שינוי בתנאי המכרז והארכת מועד הגשה

   

  המועצה לענף הלול מבקשת לקבל הצעות למכירת כלי רכב המפורטים להלן:

  מס'


  מספר רכב

  סוג רכב

  שנת יצור

  נפח מנוע סמ"ק

  טסט

  מס' ק"מ

  1

  59-271-39

  יונדאי i25

  2016

  1400

  29.05.20

  170,000 ק"מ

  2

  59-272-39

  יונדאי i25

  2016

  1400

  29.05.20

  93,000 ק"מ

  3

  63-097-55

  יונדאי i25

  2017

  1400

  07.02.21

  92,000 ק"מ

  4

  70-662-85

  קיה ריו

  2017

  1400

  27.06.20

  85,000 ק"מ


  5

  70-355-39

  יונדאי i25

  2016

  1400

  21.08.20

  130,000 ק"מ

  6

  95-199-33

  יונדאי i25

  2015

  1400

  08.03.21

  138,000 ק"מ

  7

  156-86-501

  יונדאי i25

  2017

  1400

  06.11.20

  161,000 ק"מ

  8

  156-86-701

  יונדאי i25

  2017

  1400

  06.11.20

  111,120 ק"מ

  9

  93-718-33

  יונדאי i25

  2015

  1400

  15.02.21

  137,500 ק"מ

  10

  70-391-37

  רנו קנגו דיזל

  2016

  1500 טורבו

  27.01.21

  165,500 ק"מ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  כלי הרכב במצב נסיעה. ברכבים מותקנים אמצעי מיגון.

  1. את כלי הרכב ניתן לראות בחניון נאות אביב (קומה 2-) בלונדון מיניסטור ת"א.

   לתאום ולקבלת פרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם  משה טננבוים בטלפון

   050-5458250 החל מיום א' 05.04.2020  משעה  7:30 עד 16:00.

  2. להצעה יש לצרף שיק של המציע או שיק בנקאי, לפקודת המועצה לענף הלול, על סך 10% מסכום ההצעה.  הצעה ללא שיק כאמור לא תובא לדיון.
  3. את ההצעה יש להפקיד במעטפה סגורה בתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברח' קפלן 2  ת"א, בקומה 4, מיום א' 05.04.2020 ועד ליום ג' 21.04.2020 בשעה 14:00 ולציין ע"ג המעטפה "מכרז מס' 2/20".
  4. הזוכה במכרז מתחייב לבצע העברת בעלות מיד עם קבלת ההודעה על הזכייה וביצוע מלוא התשלום, וכן לפנות את הרכב מהחניון מיד עם העברת הבעלות.
  5. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות הזוכות בין מספר זוכים על פי שיקול דעתה, או לא לקבל כל הצעה שהיא.

                                                                       

                                                                                                  המועצה לענף הלול.