חפש

  מידע ונתונים על ענפי הלול

  יקף הייצור של ענף הלול, שערכו נאמד בכ-6,148  מיליוני ₪ בשנה, מהווה כ-20% מסך ייצור התוצרת החקלאית בארץ.

  סוג התוצרת

  מיליוני ש"ח

  אחוזים

  בשר פטם

  3,425

  55.7%

  בשר הודים

  633

  10.3%

  ביצי מאכל

  1,124

  18.3%

  שלוחות הרבייה

  966

  15.7%

                   סה"כ                   6,148                 100%

  בענף כ-3,580 מגדלים פעילים במשקים משפחתיים ובקיבוצים.


  בשר פטם:

  • אומדן ייצור בשלוחת הפטם לשנה עומד על 521,000 טון.
  • מס' מגדלים פעילים בענף כ-590.
  • צריכה לנפש: כ-40.7 ק"ג לשנה (במונחי בשר מעובד)

  בשר הודו:

  • אומדן ייצור בשלוחת ההודו לשנה עומד על כ-94,000 טון.
  • מס' מגדלים פעילים בענף כ-85.
  • צריכה לנפש: כ-6.4 ק"ג בשנה (במונחי בשר מעובד)

  ביצי מאכל:

  • ענף ביצי מאכל מוסדר באמצעות מכסות אישיות בהיקף של 2,015 מיליוני ביצים לשנה.
  • באזור הגליל מייצרים כ-67% מהיקף הביצים בישראל
  • מס' מגדלים פעילים בענף – כ-2,830.
  • צריכה לנפש: כ-250 ביצים בשנה.
  • מחיר ביצי מאכל מעוגן בצו מחירים.